Harmonogram sesji egzaminacyjnej

HARMONOGRAM

ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

2016/2017

Aktualizacja z dnia 02.02.2017 r.

harm-egz_-2-1