Harmonogram zajęć – studia I stopnia

Harmonogram zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2016/2017

Aktualizacja z dnia 06.03.2017 r.

Filologia polska I rok

fp-lic-i

Filologia polska II rok

fp-lic-ii-2

Filologia polska III rok

fp-lic-iii

Sztuka pisania I rok

sp-lic-i-1

Sztuka pisania II rok

sp-lic-ii

Sztuka pisania III rok

sp-lic-iii