Nowa specjalność – twórcze pisanie!

Wraz ze zbliżającym się rokiem akademickim poszerzyliśmy naszą ofertę specjalnościową. Oprócz dotychczasowych specjalności – literaturoznawczej, nauczycielskiej, edytorskiej, dziennikarskiej, nauczania polonistycznego wśród obcokrajowców, dyskursu publicznego – postanowiliśmy uruchomić specjalność twórcze pisanie.

Oferta studiowania w ramach tej specjalności adresowana jest do osób, które z jednej strony wiążą swoją przyszłość z pracą w szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych, z drugiej do wszystkich tych, którym nieobca jest myśl o różnych formach kariery literackiej czy artystycznej.

Podstawę programu nauczania stanowią zarówno przedmioty teoretyczne, podczas których studenci będą mogli poszerzyć swą wiedzę z zakresu zarówno historii i teorii literatury, jak i kultury najnowszej, oraz przedmioty praktyczne realizowane w formie warsztatów prowadzonych przez specjalistów z wybranych dziedzin. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach specjalności twórcze pisanie studenci uzyskują wiedzę o mechanizmach życia literackiego, funkcjonowaniu rynku książki w dzisiejszej kulturze czy rożnych formach obiegów wydawniczych. Jednocześnie zyskują też wysokie kompetencje językowe, czego wyrazem jest umiejętność tworzenia rozmaitych tekstów artystycznych, publicystycznych, jak i użytkowych.

Absolwenci specjalności twórcze pisanie zatrudnienie mogą znaleźć przede wszystkim w sektorze usług medialnych, instytucjach społecznych i kulturalnych (redakcjach, agencjach informacyjnych, portalach internetowych, agencjach reklamowych, urzędach administracji państwowych), a więc wszędzie tam, gdzie potrzebni są pracownicy dysponującym ogólną wiedzą humanistyczną oraz kompetencjami pozwalającymi tworzyć, przygotowywać i redagować teksty artystyczne, reklamowe, czy dziennikarskie. Są także przygotowani do pracy pisarskiej i scenopisarskiej, zarówno w sektorze filmowym i telewizyjnym, jak i gier komputerowych.

Zapraszamy zarówno studentów sztuki pisania i filologii polskiej, jak i absolwentów innych studiów licencjackich. Jesteśmy na siebie pisani!