Podstawowe zasady

Drodzy studenci pierwszego roku filologii polskiej!

Właśnie dołączyliście do społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aby pomóc Wam zaadaptować się w nowym środowisku przygotowaliśmy dla Was krótki Niezbędnik Informacyjny.

Pierwsze kroki:

  1. Prosimy o rejestrowanie się na wybranych lektoratach. Logowanie odbywa się na stronach: www.lektoratywf.usos.us.edu.pl oraz www.ul.us.edu.pl Uwaga!  
    Nieprzekraczalne terminy!
  1. Szkolenie biblioteczne dla studentów studiów stacjonarnych filologii polskiej odbędzie się – jak co roku – w trybie on-line. Szczegóły na spotkaniu organizacyjnym!  Proszę pamiętać, iż szkolenie jest obowiązkowe, a jego ukończenie poświadcza wpis zaliczeniowy do indeksu.
  1. Szkolenie BHP dla studentów studiów stacjonarnych filologii polskiej odbędzie się w trybie e-learningu. Rejestracja i procedura zaliczeniowa na platformie: http://el.us.edu.pl/upgow/
    Szczegóły na spotkaniu organizacyjnym!
  1. Prosimy o zapisywanie się na ćwiczenia laboratoryjne z podstaw poetyki, wstępu do interpretacji tekstu, technologii informacyjnej oraz propedeutyki gramatyki języka polskiego (nie obowiązuje tradycyjny podział na grupy, tworzą się odrębne zespoły ograniczone limitem osób). Logowanie do grup odbywa się pod adresem: http://www.usosweb.us.edu.pl/

 

Najważniejsze kontakty

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk aldona.skudrzyk@us.edu.pl pok. 110
Zastępcy dyrektora instytutu ds. dydaktycznych
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl pok. 515
dr hab. Maciej Tramer maciej.tramer@us.edu.pl pok. 409
Opiekunowie lat — studia I stopnia (licencjackie)
dr Filip Mazurkiewicz — I rok mazurkiewicz@gmail.com pok. 411
dr Magdalena Kokoszka — II rok magdalena.kokoszka@us.edu.pl pok. 416
dr Beata Mytych-Forajter — III rok beata.mytych-forajter@us.edu.pl pok. 416
Opiekunowie lat — studia II stopnia (magisterskie)
dr Jacek Kwosek kwoss1@wp.pl pok. 407
dr Tomasz Kaliściak — II rok tomasz.kalisciak@us.edu.pl pok. 411

 

 

Dziekanat:

studia I stopnia (licencjackie)

rok imię nazwisko adres mail nr pokoju
I Ola Kuwak ola.kuwak@us.edu.pl 108
II Barbara Rozwadowska barbara.rozwadowska@us.edu.pl 109
III Barbara Rozwadowska barbara.rozwadowska@us.edu.pl 109

studia II stopnia (magisterskie)

I Mariola Stawarz mariola.stawarz@us.edu.pl 110
II Mariola Stawarz mariola.stawarz@us.edu.pl 110

 

 

Sekretariaty jednostek polonistycznych
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
mgr Grażyna Sendek; mgr Joanna Kudera
pok. 409; tel. 32 2009409;
e-mail: inolp@us.edu.pl
strona www: www.inolp.us.edu.pl
Instytut Języka Polskiego
mgr Bożena Soboń
pok. 513; tel. 32 2009515;
e-mail: ijp@us.edu.pl
strona www: www.ijp.us.edu.pl
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
mgr Anna Jankowska
pok. 504; tel. 32 2009504;
e-mail: anna.jankowska@us.edu.pl
strona www: www.kdjilp.us.edu.pl
Katedra Literatury Porównawczej
mgr Anna Jankowska
pok. 504; tel. 32 2004534;
e-mail: klp@us.edu.pl
strona www: www.klp.us.edu.pl
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
mgr Dominika Kijek
pok. 423; tel. 32 2009423:
e-mail: studiapolskie@us.edu.pl
strona www: www.studiapolskie.us.edu.pl

 

 

Zakładki, dzięki którym będzie można przekierować się do poszczególnych jednostek polonistycznych, znajdziecie Państwo na stronie głównej.