Seminaria

SEMINARIA LICENCJACKIE w roku akad. 2017/2018 (KATOWICE)

Wszystkich studentów II roku zapraszamy do wnikliwej lektury oferty programowej, dotyczącej przyszłorocznych seminariów dyplomowych na studiach pierwszego stopnia.

SEMINARIUM LICENCJACKIE

SEMINARIA LICENCJACKIE – SZTUKA PISANIA (W ROKU AKAD. 2017/2018)

Seminaria licencjackie

PROGRAMY SEMINARIÓW MAGISTERSKICH (OD ROKU AKAD. 2017/2018)

filologia polska
studia II stopnia (stacjonarne), rok pierwszy (rok akad. 2017/2018)

seminaria magisterskie 2017/2018