Studencki ruch naukowy

Koła Naukowe

Przy Instytucie Nauk o Literaturze polskiej im. Ireneusza Opackiego działa od wielu już lat kilka kół naukowych. Skupiają one studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu historii i teorii literatury. W ramach działalności poszczególnych kół organizowane są konferencje naukowe, panele dyskusyjne, wspólne wyjazdy na obozy naukowe, a także spotkania poświęcone różnorodnym problemów współczesnego literaturoznawstwa.