Wykłady monograficzne – III rok filologii polskiej

Zapraszamy studentów III roku filologii polskiej do zapoznania się z ofertą wykładów monograficznych w semestrze zimowym 2017/2018. O terminie rozpoczęcia i zakończenia logowania na wybrany wykład w systemie USOSweb poinformujemy w najbliższym czasie.

LITERATURA NA ŚWIECIE